Ännu ett album har seglat ut..."The Lady"

Sånger av hr Carlsson m texter av Karin Gren. Med Åsa Hagerfors som solist och oerhört fina musiker som Stefan Blomquist,Anders Jormin,Malin Trast m fl.


Anders Jormin och Åsa Hagerfors 

Stefan Blomquist och A Jormin